กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: ตำบลแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้