กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการไม่เปลี่ยนของเสมหะหลังระยะการรักษาแบบเข้มข้นในผู้ป่วย วัณโรคปอดรายใหม่ : บทความวิชาการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้