กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยต่อความผิดปกติทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการสัมผัสปัจจัยทางการยศาสตร์ในการทำงานของเกษตรกรปลูกยางพารา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล