กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF