กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล