กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินนับก้าวต่อสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดของวัยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF