กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุไทย Download Download PDF