กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Morphological Variation of Lung Lobes and Fissures: Embalmed Cadaveric Study in Northeastern, Thailand Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล