กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลาร้ากับการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายนอกตับ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF