กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสอดคล้องของการประเมินความจำเป็นในการใส่ฟันเทียมระหว่างผู้สูงอายุกับทันตแพทย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF