กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะผู้นำต่อการประเมินโครงการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล