กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล