กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหลังได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล