กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำลายไข่พยาธิใบไม้ตับในสิ่งปฏิกูลด้วยวัสดุนำความร้อนและพาราโบลิกรวมแสงจากพลังงานแสงอาทิตย์ Download Download PDF