กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำ โดยใช้เปลือกไข่ ถ่านกัมมันต์และเถ้าแกลบดำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล