กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับ กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการรำเซิ้งในผู้สูงอายุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล