กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมการดูแลเท้าด้วยวัสดุพื้นบ้านรางไม้ต่อจานวนจุดชาที่เท้าของผู้สูงอายุ ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF