กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับความมั่นคงด้านอาหาร ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF