กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับความมั่นคงด้านอาหาร ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล