กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพัฒนาการของนโยบายและผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระบบสุขภาพ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในปี 2554–2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF