กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานที่ฝังกลบมูลฝอยแหล่งแพร่ละอองชีวภาพแขวนลอยสู่บรรยากาศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF