กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล