กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF