กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับการบริการ คลินิกโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF