กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF