กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประเมินความเข้มแสงสว่างเฉพาะจุดในห้องเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF