กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF