กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณ สถานที่ฝังกลบมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF