กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบการพยากรณ์อุบัติการณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือนและปัจจัยด้านสภาวะอากาศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF