กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินภาวะเสี่ยงของการปวดไหล่จากการทำงานของบุคลากร ในสำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF