กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินการดูแลโรคเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF