กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต(HACCP)ในกระบวนการ ผลิตขนมจีน กรณีศึกษาอําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF