กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของพยาบาลงานอุบัติเหตุ–ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ ความไม่สงบในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของหัวหน้างาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF