กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ และแนวทาง การแก้ไขปัญหา ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF