กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบต่อสุขภาพจากภัยน้ำท่วมและการปรับตัวของประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF