กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Shiga toxin‐producing Escherichia coli (STEC): โรคอุจจาระร่วงรุนแรงกับ ภาวะ Hemolytic uremic syndrome ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF