กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของสารเคมี Dicrotophos และ EPN ต่อนิเวศในแปลงคะน้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF