กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปนเปื้อนของสารเมลามีนจากถุงพลาสติกร้อน ถุงพลาสติกเย็น ในอาหารที่อุ่น ทอด และปิ้งย่าง ที่ระยะเวลาต่างกัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF