กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF