กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนเข้าสู่ภาวะวิกฤตต่ออุบัติการณ์การทรุดลงและความปลอดภัย (MEWS Score 0-2 คะแนน) ของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลปทุมรัตต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy