กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลดีจากการปฏิบัติ และพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม ในโรงพยาบาลเมยวดี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy