กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอด ก่อนกำหนดต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและอัตราการคลอดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy