กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกและปากมดลูกออกทั้งหมดแบบผ่าตัด เปิดทางหน้าท้อง และผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก: กรณีศึกษา 2 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy