กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดต่อความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy