กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้าน และการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy