กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองผ่านบริการพยาบาลทางไกลในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่เป็นโรคเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy