กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการตรวจพบเชื้อวัณโรคปอดโดยวิธีตรวจทางอณูชีววิทยา (Gene X pert) จากตัวอย่างสเมียร์เสมหะที่ย้อมสีทนกรดให้ผลลบในผู้ป่วยคลินิกทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy