กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากยา Metformin ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ที่รักษาในโรงพยาบาลนางรอง ปี 2559-2564 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy