กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลหนองหาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy