กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้ข้อมูลและการปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT ต่อความเครียดของผู้ดูแลในครอบครัว ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy