กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างเครื่อง Accu-Check Instant กับเครื่อง Sysmex BX 4000 ห้องปฏิบัติการ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy