กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy